Despre proiect - Castel Teleki - Coltau

Titlul proiectului: Reabilitare castel Teleki

Beneficiar: Comuna Coltău

Obiectivul general:  restaurarea, protecţia, conservarea şi valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu naţional Castelul Teleki.
Rezultatele proiectului: 

Castelul Teleki va fi un obiectiv de patrimoniu cultural de importanţă naţională, consolidat, restaurat şi valorificat în concordanţă cu cerinţele actuale structural şi architectural.
-Numărul mediu a vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu cultural Castelul Teleki va fi peste 5% după intervenţia asupra obiectivului finanţat, în maxim 36 de luni de la finalizarea investiţiei.
-Locurile de muncă nou create în urma implementării proiectului pentru deservirea obiectivului de investiţie reabilitat, vor contribui în mod direct la creşterea vieţii unui număr de 3 persoane şi implicit a familiilor acestora şi indirect la reducerea ratei şomajului şi gradului de sărăcie înregistrate la nivel judeţean.

Data de începere: 13.09.2017

Perioadă de implementare: 13.09.2017 – 12.09.2020

Valoarea totală a contractului: 6.815.581,50 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 5.781.989,26 lei, (85%)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 884.304,24 lei (13%)
Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 136.046,81 lei, (2%)
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 13.241,19 lei
Valoarea totală eligibilă: 6.802.340,31 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: 

www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Detalii suplimentare se pot obţine de la sediul beneficiarului:

Comuna Coltău, judeţul Maramureş Reprezentant legal: Cendeş Lajos, primar Adresa: Coltău, str. Petofi Sandor, nr. 65, judeţul Maramureş, România Tel.: 00 40 262 289 289 e-mail: primaria_coltau@yahoo.com www.primaria-coltau.ro

Organism Intermediar

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest, sat Rădaia, nr. 50, Comuna Baciu, judeţul Cluj, România Tel.: 00 40 263 431 550 Fax: 00 40 264 439 222 e-mail: secretariat@nord-vest.ro